+  

Andrej Kalinka

Ivan Martinka

Michal Mikuláš

Juraj Poliak

 

 

Med a prach je voľné zoskupenie tvorcov a interpretov, ktorých spája vzájomná poetika, smerovanie a hodnoty, ktoré sa snažia pretaviť do rôznych umeleckých žánrov a podôb.

Výtvarné umenie sa tu prevteľuje do hudby, hudba do divadla, divadlo do výtvarného umenia a tak ďalej a tak stále inak. Raz je výsledkom vzájomnej spolupráce výstava, inokedy divadelné predstavenie alebo koncert. Najčastejšie sú to formy, v ktorých všetko komunikuje spoločne a súčasne.

Stále však ide len o jedno jediné, o potrebu a chuť hľadať, nachádať a v spoločnej tvorbe spracovávať témy, ktoré sú pre nás silné, nevyhnutné a nezastupiteľné.