+  

Mojmír II alebo Súmrak ríše (2015)
Spolupráca na projekte pre Slovenské národné divadlo

Mojmír II alebo Súmrak ríše

O chlapcovi, ktorý kreslil (2012)
Projekt pre bábkové divadlo BratislavaO chlapcovi, ktorý kreslil

Epos (2010)
Projekt pre bábkové divadlo Žilina

Epos